Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Hosting Ad Alanı

Web Blazor WebAssembly uygulamalarını yapılandırmaya ve başlatmaya yardımcı olan türler sağlar.

Sınıflar

RootComponentMappingCollection

Bir öğe koleksiyonu RootComponentMapping tanımlar.

WebAssemblyHost

WebAssembly altında çalışan Blazor için bir konak nesnesi. bir WebAssemblyHostbaşlatmak için kullanınWebAssemblyHostBuilder.

WebAssemblyHostBuilder

yapılandırmak ve oluşturmak için bir WebAssemblyHostoluşturucu.

WebAssemblyHostConfiguration

WebAssemblyHostConfiguration, IConfiguration, IConfigurationRoot ve IConfigurationBuilder arabirimini uygulayan bir sınıftır. Bir yapılandırma nesnesinden simulatneously derlemek ve okumak için kullanılabilir.

WebAssemblyHostEnvironmentExtensions

öğesine uzantı yöntemleri IWebAssemblyHostEnvironmentekleyen statik sınıf.

Yapılar

RootComponentMapping

Kök IComponent ve DOM öğesi seçicisi arasında eşleme tanımlar.

Arabirimler

IWebAssemblyHostEnvironment

Bir uygulamanın çalıştığı barındırma ortamı hakkında bilgi sağlar.

Açıklamalar

Blazor WebAssembly barındırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Blazor WebAssembly ASP.NET Core barındırma ve dağıtma.