Aracılığıyla paylaş


CorsOptions.DefaultPolicyName Özellik

Tanım

Varsayılan ilke adını alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ DefaultPolicyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DefaultPolicyName { get; set; }
member this.DefaultPolicyName : string with get, set
Public Property DefaultPolicyName As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır