Aracılığıyla paylaş


IEnableCorsAttribute.PolicyName Özellik

Tanım

Uygulanması gereken ilkenin adı.

public:
 property System::String ^ PolicyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PolicyName { get; set; }
public string? PolicyName { get; set; }
member this.PolicyName : string with get, set
Public Property PolicyName As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır