Aracılığıyla paylaş


CngCbcAuthenticatedEncryptionSettings.HashAlgorithmProvider Özellik

Tanım

Karma algoritmanın uygulanmasını içeren sağlayıcının adı. Bu özellik, BCryptOpenAlgorithmProvider'ın 'pszImplementation' parametresine karşılık gelir. Bu özellik isteğe bağlıdır.

public:
 property System::String ^ HashAlgorithmProvider { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string HashAlgorithmProvider { get; set; }
member this.HashAlgorithmProvider : string with get, set
Public Property HashAlgorithmProvider As String

Özellik Değeri

Açıklamalar

Varsayılan değer boştur.

Şunlara uygulanır