Aracılığıyla paylaş


HttpInfo.Scheme Özellik

Tanım

public:
 property System::String ^ Scheme { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Scheme { get; set; }
member this.Scheme : string with get, set
Public Property Scheme As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır