Aracılığıyla paylaş


LogInfo Oluşturucu

Tanım

public:
 LogInfo();
public LogInfo ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır