Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.EntityFrameworkCore Ad Alanı

ASP.NET Core'de Entity Framework Core için tanılamaları yakalama ve raporlama ile ilgili türleri içerir.

Sınıflar

DatabaseDeveloperPageExceptionFilter

IDeveloperPageExceptionFilter Entity Framework geçişleri kullanılarak çözümlenebilen veritabanıyla ilgili özel durumları yakalayan bir. Bu özel durumlar oluştuğunda, sorunu çözmek için olası eylemler hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir HTML yanıtı oluşturulur.

DatabaseErrorPageMiddleware

Entity Framework geçişleri kullanılarak çözümlenebilen işlem hattından zaman uyumlu ve zaman uyumsuz veritabanıyla ilgili özel durumları yakalar. Bu özel durumlar oluştuğunda, sorunu çözmek için olası eylemlerin ayrıntılarını içeren bir HTML yanıtı oluşturulur.

MigrationsEndPointMiddleware

Geçiş işlemlerini yürütmek için istekleri işler. Ara yazılım, sağlanan seçeneklerde yapılandırılan yola yönelik istekleri dinler.

Açıklamalar

Veritabanı hata işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Veritabanı hata sayfası.