Aracılığıyla paylaş


QueryBuilder.ToQueryString Yöntem

Tanım

Bu QueryBuilderöğeden bir QueryString oluşturur.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Http::QueryString ToQueryString();
public Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString ToQueryString ();
member this.ToQueryString : unit -> Microsoft.AspNetCore.Http.QueryString
Public Function ToQueryString () As QueryString

Döndürülenler

QueryString.

Şunlara uygulanır