Aracılığıyla paylaş


UriHelper.GetDisplayUrl(HttpRequest) Yöntem

Tanım

İstek URL'sinin birleşik bileşenlerini yalnızca görüntülenmek üzere uygun olan tam kaçışsız bir biçimde (QueryString dışında) döndürür. Bu biçim HTTP üst bilgilerinde veya diğer HTTP işlemlerinde kullanılmamalıdır.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ GetDisplayUrl(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpRequest ^ request);
public static string GetDisplayUrl (this Microsoft.AspNetCore.Http.HttpRequest request);
static member GetDisplayUrl : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpRequest -> string
<Extension()>
Public Function GetDisplayUrl (request As HttpRequest) As String

Parametreler

request
HttpRequest

Uri parçalarının birleştirilmesi isteği.

Döndürülenler

İstek URL'sinin tamamen kaçışsız bir formda (QueryString hariç) birleştirilmiş bileşenleri yalnızca görüntülenmek üzere uygundur.

Şunlara uygulanır