IFeatureCollection Arabirim

Tanım

HTTP özellikleri koleksiyonunu temsil eder.

public interface class IFeatureCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<Type ^, System::Object ^>>
public interface IFeatureCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<Type,object>>
type IFeatureCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<Type, obj>>
    interface IEnumerable
Public Interface IFeatureCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of Type, Object))
Türetilmiş
Uygulamalar

Özellikler

IsReadOnly

Koleksiyonun değiştirilip değiştirilebileceğini gösterir.

Item[Type]

Belirli bir özelliği alır veya ayarlar. Null değer ayarlamak özelliği kaldırır.

Revision

Her değişiklik için artırılır ve önbelleğe alınan sonuçları doğrulamak için kullanılabilir.

Yöntemler

Get<TFeature>()

İstenen özelliği koleksiyondan alır.

Set<TFeature>(TFeature)

Koleksiyondaki verilen özelliği ayarlar.

Şunlara uygulanır