IHttpRequestFeature.Scheme Özellik

Tanım

İstek uri düzenini alır veya ayarlar. Örneğin, "http" veya "https".

Bu değerin özgün istekte yer almadığını, aktarımın TLS bağlantısı kullanıp kullanmadığı denetlenerek çıkarsandığını unutmayın.

public:
 property System::String ^ Scheme { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Scheme { get; set; }
member this.Scheme : string with get, set
Public Property Scheme As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır