Aracılığıyla paylaş


IHttpResponseBodyFeature.CompleteAsync Yöntem

Tanım

Kalan yanıt üst bilgilerini, verilerini veya fragmanlarını temizleme. Yanıt İçerik Uzunluğu uyuşmazlığı gibi geçersiz bir durumdaysa bu durum oluşabilir.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ CompleteAsync();
public System.Threading.Tasks.Task CompleteAsync ();
abstract member CompleteAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function CompleteAsync () As Task

Döndürülenler

Şunlara uygulanır