Aracılığıyla paylaş


HttpProtocol.IsHttp09(String) Yöntem

Tanım

HTTP istek protokollerinin HTTP/0.9 olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

public static bool IsHttp09 (string protocol);
static member IsHttp09 : string -> bool
Public Shared Function IsHttp09 (protocol As String) As Boolean

Parametreler

protocol
String

HTTP isteği protokolü.

Döndürülenler

true protokol HTTP/0.9 ise; aksi takdirde , false.

Şunlara uygulanır