Aracılığıyla paylaş


AcceptedAtRoute<TValue>.RouteName Özellik

Tanım

URL'yi oluşturmak için kullanılacak yolun adını alır.

public string? RouteName { get; }
member this.RouteName : string
Public ReadOnly Property RouteName As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır