Aracılığıyla paylaş


RedirectToRouteHttpResult Sınıf

Tanım

IResult Konum üst bilgisi içeren Bir Bulundu (302), Kalıcı Olarak Taşındı (301), Geçici Yeniden Yönlendirme (307) veya Kalıcı Yeniden Yönlendirme (308) yanıtı döndüren. Kayıtlı bir yolu hedefler.

public sealed class RedirectToRouteHttpResult : Microsoft.AspNetCore.Http.IResult
type RedirectToRouteHttpResult = class
    interface IResult
Public NotInheritable Class RedirectToRouteHttpResult
Implements IResult
Devralma
RedirectToRouteHttpResult
Uygulamalar

Özellikler

Fragment

URL'ye eklenecek parçayı alır.

Permanent

True ise yeniden yönlendirmenin kalıcı veya false ise geçici olması gerektiğini belirten değeri alır.

PreserveMethod

Yeniden yönlendirmenin ilk istek yöntemini koruduğunu belirten bir gösterge alır.

RouteName

URL'yi oluşturmak için kullanılacak yolun adını alır.

RouteValues

URL'yi oluşturmak için kullanılacak yol verilerini alır.

Yöntemler

ExecuteAsync(HttpContext)

Sonucu yansıtan bir HTTP yanıtı yazın.

Şunlara uygulanır