Aracılığıyla paylaş


Results<TResult1,TResult2,TResult3>.IEndpointMetadataProvider.PopulateMetadata Yöntem

Tanım

İlgili Endpoint ve MethodInfoiçin meta verileri doldurur.

static void IEndpointMetadataProvider.PopulateMetadata (System.Reflection.MethodInfo method, Microsoft.AspNetCore.Builder.EndpointBuilder builder);
static member Microsoft.AspNetCore.Http.Metadata.IEndpointMetadataProvider.PopulateMetadata : System.Reflection.MethodInfo * Microsoft.AspNetCore.Builder.EndpointBuilder -> unit
 Shared Sub PopulateMetadata (method As MethodInfo, builder As EndpointBuilder) Implements IEndpointMetadataProvider.PopulateMetadata

Parametreler

method
MethodInfo

Oluşturulan MethodInfo uç noktanın yol işleyici temsilcisi veya MVC Eylemi.

builder
EndpointBuilder

verilen EndpointBuildermethodiçin uç noktayı oluşturmak için kullanılır.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır