Aracılığıyla paylaş


IHeaderDictionary.Translate Özellik

Tanım

HTTP üst bilgisini alır veya ayarlar Translate .

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues Translate { get; set; }
member this.Translate : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property Translate As StringValues

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır