Aracılığıyla paylaş


IHeaderDictionary.UserAgent Özellik

Tanım

HTTP üst bilgisini alır veya ayarlar User-Agent .

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues UserAgent { get; set; }
member this.UserAgent : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property UserAgent As StringValues

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır