Aracılığıyla paylaş


StatusCodes.Status300MultipleChoices Alan

Tanım

HTTP durum kodu 300.

public: int Status300MultipleChoices = 300;
public const int Status300MultipleChoices = 300;
val mutable Status300MultipleChoices : int
Public Const Status300MultipleChoices As Integer  = 300

Alan Değeri

Value = 300

Şunlara uygulanır