Aracılığıyla paylaş


ClaimsIdentityOptions.RoleClaimType Özellik

Tanım

Rol talebi için kullanılan ClaimType değerini alır veya ayarlar. varsayılan olarak Roleayarlanır.

public:
 property System::String ^ RoleClaimType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RoleClaimType { get; set; }
member this.RoleClaimType : string with get, set
Public Property RoleClaimType As String

Özellik Değeri

Açıklamalar

Bu varsayılan olarak olarak ayarlanır Role.

Şunlara uygulanır