Aracılığıyla paylaş


UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken,TRoleClaim>.FindTokenAsync Yöntem

Tanım

Varsa bir kullanıcı belirteci bulun.

protected:
 override System::Threading::Tasks::Task<TUserToken> ^ FindTokenAsync(TUser user, System::String ^ loginProvider, System::String ^ name, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken?> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.FindTokenAsync : 'User * string * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'UserToken (requires 'UserToken :> Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUserToken<'Key> and 'UserToken : (new : unit -> 'UserToken))>
Protected Overrides Function FindTokenAsync (user As TUser, loginProvider As String, name As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TUserToken)

Parametreler

user
TUser

Belirteç sahibi.

loginProvider
String

Belirtecin oturum açma sağlayıcısı.

name
String

Belirtecin adı.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task<TUserToken>

Varsa kullanıcı belirteci.

Şunlara uygulanır