Aracılığıyla paylaş


IdentityUser<TKey>.UserName Özellik

Tanım

Bu kullanıcının kullanıcı adını alır veya ayarlar.

public:
 virtual property System::String ^ UserName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string UserName { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Identity.ProtectedPersonalData]
public virtual string UserName { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Identity.ProtectedPersonalData]
public virtual string? UserName { get; set; }
member this.UserName : string with get, set
[<Microsoft.AspNetCore.Identity.ProtectedPersonalData>]
member this.UserName : string with get, set
Public Overridable Property UserName As String

Özellik Değeri

Öznitelikler

Şunlara uygulanır