Aracılığıyla paylaş


IdentityUserClaim<TKey> Sınıf

Tanım

Kullanıcının sahip olduğu bir talebi temsil eder.

generic <typename TKey>
 where TKey : IEquatable<TKey>public ref class IdentityUserClaim
public class IdentityUserClaim<TKey> where TKey : IEquatable<TKey>
type IdentityUserClaim<'Key (requires 'Key :> IEquatable<'Key>)> = class
Public Class IdentityUserClaim(Of TKey)

Tür Parametreleri

TKey

Bu talebin sahibi olan bu kullanıcının birincil anahtarı için kullanılan tür.

Devralma
IdentityUserClaim<TKey>

Oluşturucular

IdentityUserClaim<TKey>()

Kullanıcının sahip olduğu bir talebi temsil eder.

Özellikler

ClaimType

Bu talep için talep türünü alır veya ayarlar.

ClaimValue

Bu talep için talep değerini alır veya ayarlar.

Id

Bu kullanıcı talebi için tanımlayıcıyı alır veya ayarlar.

UserId

Bu taleple ilişkili kullanıcının birincil anahtarını alır veya ayarlar.

Yöntemler

InitializeFromClaim(Claim)

Talep'ten türü ve değeri okur.

ToClaim()

Varlığı bir Talep örneğine dönüştürür.

Şunlara uygulanır