Aracılığıyla paylaş


IPasswordHasher<TUser>.VerifyHashedPassword Yöntem

Tanım

PasswordVerificationResult Parola karması karşılaştırmasının sonucunu gösteren bir döndürür.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Identity::PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword(TUser user, System::String ^ hashedPassword, System::String ^ providedPassword);
public Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword (TUser user, string hashedPassword, string providedPassword);
abstract member VerifyHashedPassword : 'User * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult
Public Function VerifyHashedPassword (user As TUser, hashedPassword As String, providedPassword As String) As PasswordVerificationResult

Parametreler

user
TUser

Parolası doğrulanması gereken kullanıcı.

hashedPassword
String

Kullanıcının depolanan parolasının karma değeri.

providedPassword
String

Karşılaştırma için sağlanan parola.

Döndürülenler

PasswordVerificationResult Parola karması karşılaştırmasının sonucunu gösteren bir.

Açıklamalar

Bu yöntemin uygulamaları zaman tutarlı olmalıdır.

Şunlara uygulanır