Aracılığıyla paylaş


IRoleStore<TRole>.DeleteAsync(TRole, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Bir rolü zaman uyumsuz bir işlem olarak depodan siler.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ DeleteAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> DeleteAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member DeleteAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function DeleteAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametreler

role
TRole

Mağazadan silinecek rol.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task<TResult> Zaman uyumsuz sorgunun öğesini IdentityResult temsil eden bir.

Şunlara uygulanır