Aracılığıyla paylaş


IUserClaimStore<TUser>.RemoveClaimsAsync Yöntem

Tanım

Belirtilen claims öğesini verilen useriçinden kaldırır.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RemoveClaimsAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Security::Claims::Claim ^> ^ claims, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task RemoveClaimsAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Security.Claims.Claim> claims, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member RemoveClaimsAsync : 'User * seq<System.Security.Claims.Claim> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RemoveClaimsAsync (user As TUser, claims As IEnumerable(Of Claim), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametreler

user
TUser

Belirtilen claims öğesinin kaldırılacağı kullanıcı.

claims
IEnumerable<Claim>

Kaldırılacak bir koleksiyonu Claim.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Zaman uyumsuz işlemi temsil eden görev nesnesi.

Şunlara uygulanır