Aracılığıyla paylaş


IUserEmailStore<TUser>.GetEmailConfirmedAsync Yöntem

Tanım

Belirtilen user e-posta adresinin doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir bayrak alır; aksi takdirde yanlış olarak doğrulanırsa true.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ GetEmailConfirmedAsync(TUser user, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> GetEmailConfirmedAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member GetEmailConfirmedAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function GetEmailConfirmedAsync (user As TUser, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametreler

user
TUser

E-posta onay durumu döndürülmesi gereken kullanıcı.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Zaman uyumsuz işlemin sonuçlarını içeren görev nesnesi, belirtilen user e-posta adresinin onaylanıp onaylanmadığını belirten bir bayrak.

Şunlara uygulanır