Aracılığıyla paylaş


IUserRoleStore<TUser>.IsInRoleAsync Yöntem

Tanım

Belirtilenin user belirtilen adlandırılmış rolün üyesi olup olmadığını gösteren bir bayrak döndürür.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsInRoleAsync(TUser user, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsInRoleAsync (TUser user, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member IsInRoleAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsInRoleAsync (user As TUser, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametreler

user
TUser

Rol üyeliği denetlenmesi gereken kullanıcı.

roleName
String

Denetlenecek rolün adı.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Belirtilenin Taskuser adlandırılmış rolün üyesi olup olmadığını belirten bir bayrak içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eden.

Şunlara uygulanır