Aracılığıyla paylaş


IUserTwoFactorRecoveryCodeStore<TUser>.ReplaceCodesAsync Yöntem

Tanım

Önceki kurtarma kodları geçersiz kılınırken kullanıcının kurtarma kodlarını Güncelleştirmeler.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ReplaceCodesAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ recoveryCodes, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ReplaceCodesAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<string> recoveryCodes, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member ReplaceCodesAsync : 'User * seq<string> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ReplaceCodesAsync (user As TUser, recoveryCodes As IEnumerable(Of String), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametreler

user
TUser

Yeni kurtarma kodlarını depolamak için kullanıcı.

recoveryCodes
IEnumerable<String>

Kullanıcı için yeni kurtarma kodları.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Kullanıcı için yeni kurtarma kodları.

Şunlara uygulanır