Aracılığıyla paylaş


IUserTwoFactorTokenProvider<TUser>.CanGenerateTwoFactorTokenAsync Yöntem

Tanım

Belirteç sağlayıcısının belirtilen useriçin iki öğeli kimlik doğrulama belirteci için uygun bir belirteç oluşturup oluşturamayacağını belirten bir bayrak döndürür.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ CanGenerateTwoFactorTokenAsync(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ manager, TUser user);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> CanGenerateTwoFactorTokenAsync (Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> manager, TUser user);
abstract member CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function CanGenerateTwoFactorTokenAsync (manager As UserManager(Of TUser), user As TUser) As Task(Of Boolean)

Parametreler

manager
UserManager<TUser>

UserManager<TUser> Kullanıcı özelliklerini almak için kullanılabilecek.

user
TUser

Belirtecin oluşturulabileceği kullanıcı.

Döndürülenler

Task Belirtilen için userbu sağlayıcı tarafından iki faktörlü belirteç oluşturulabileceğini belirten bir bayrağını içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eden . İki öğeli kimlik doğrulama belirteci oluşturulabiliyorsa görev true döndürür, aksi takdirde false olur.

Şunlara uygulanır