Aracılığıyla paylaş


PasswordHasher<TUser>.HashPassword(TUser, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen useriçin sağlanan password öğesinin karma gösterimini döndürür.

public:
 virtual System::String ^ HashPassword(TUser user, System::String ^ password);
public virtual string HashPassword (TUser user, string password);
abstract member HashPassword : 'User * string -> string
override this.HashPassword : 'User * string -> string
Public Overridable Function HashPassword (user As TUser, password As String) As String

Parametreler

user
TUser

Parolası karma olarak kullanılacak kullanıcı.

password
String

Karma için parola.

Döndürülenler

Belirtilen useriçin sağlanan password öğesinin karma gösterimi.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır