Aracılığıyla paylaş


RoleManager<TRole>.ErrorDescriber Özellik

Tanım

IdentityErrorDescriber Sağlayıcı hata iletilerini sağlamak için kullanılan değerini alır.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ ErrorDescriber { Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityErrorDescriber ErrorDescriber { get; set; }
member this.ErrorDescriber : Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityErrorDescriber with get, set
Public Property ErrorDescriber As IdentityErrorDescriber

Özellik Değeri

Hata IdentityErrorDescriber iletilerini sağlayıcı olarak kullanmak için kullanılır.

Şunlara uygulanır