Aracılığıyla paylaş


RoleStoreBase<TRole,TKey,TUserRole,TRoleClaim>.ConvertIdToString Yöntem

Tanım

Sağlanan id öğesini dize gösterimine dönüştürür.

public:
 virtual System::String ^ ConvertIdToString(TKey id);
public virtual string ConvertIdToString (TKey id);
public virtual string? ConvertIdToString (TKey id);
abstract member ConvertIdToString : 'Key -> string
override this.ConvertIdToString : 'Key -> string
Public Overridable Function ConvertIdToString (id As TKey) As String

Parametreler

id
TKey

Dönüştürülecek kimlik.

Döndürülenler

String Sağlanan idöğesinin gösterimi.

Şunlara uygulanır