Aracılığıyla paylaş


TokenProviderDescriptor(Type) Oluşturucu

Tanım

TokenProviderDescriptor sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 TokenProviderDescriptor(Type ^ type);
public TokenProviderDescriptor (Type type);
new Microsoft.AspNetCore.Identity.TokenProviderDescriptor : Type -> Microsoft.AspNetCore.Identity.TokenProviderDescriptor
Public Sub New (type As Type)

Parametreler

type
Type

Bu belirteç sağlayıcısı için somut tür.

Şunlara uygulanır