Aracılığıyla paylaş


ExternalLoginModel.ProviderDisplayName Özellik

Tanım

Bu API, ASP.NET Core Kimliği varsayılan kullanıcı arabirimi altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamıştır. Bu API gelecek sürümlerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

public string ProviderDisplayName { get; set; }
public string? ProviderDisplayName { get; set; }
member this.ProviderDisplayName : string with get, set
Public Property ProviderDisplayName As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır