Aracılığıyla paylaş


EmailModel.Input Özellik

Tanım

Bu API, ASP.NET Core Kimliği varsayılan kullanıcı arabirimi altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamıştır. Bu API gelecek sürümlerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

[Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty]
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel Input { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty>]
member this.Input : Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel with get, set
Public Property Input As EmailModel.InputModel

Özellik Değeri

Öznitelikler

Şunlara uygulanır