Aracılığıyla paylaş


ManageNavPages.Email Özellik

Tanım

Bu API, ASP.NET Core Kimliği varsayılan kullanıcı arabirimi altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamıştır. Bu API gelecek sürümlerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

public static string Email { get; }
static member Email : string
Public Shared ReadOnly Property Email As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır