Aracılığıyla paylaş


UserManager<TUser>.GetUsersForClaimAsync(Claim) Yöntem

Tanım

Kullanıcı deposundan, belirtilen claimdeğerine sahip kullanıcıların listesini döndürür.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Collections::Generic::IList<TUser> ^> ^ GetUsersForClaimAsync(System::Security::Claims::Claim ^ claim);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<TUser>> GetUsersForClaimAsync (System.Security.Claims.Claim claim);
abstract member GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
override this.GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
Public Overridable Function GetUsersForClaimAsync (claim As Claim) As Task(Of IList(Of TUser))

Parametreler

claim
Claim

Aranacak talep.

Döndürülenler

Task<IList<TUser>>

Task<TResult> Zaman uyumsuz sorgunun sonucunu temsil eden, belirtilen talebi içerenlerin listesiTUser.

Şunlara uygulanır