Aracılığıyla paylaş


UserStoreBase<TUser,TKey,TUserClaim,TUserLogin,TUserToken>.GetPhoneNumberAsync Yöntem

Tanım

Belirtilen useriçin telefon numarasını (varsa) alır.

public virtual System.Threading.Tasks.Task<string> GetPhoneNumberAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<string?> GetPhoneNumberAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member GetPhoneNumberAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
override this.GetPhoneNumberAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Overridable Function GetPhoneNumberAsync (user As TUser, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of String)

Parametreler

user
TUser

Telefon numarası alınması gereken kullanıcı.

cancellationToken
CancellationToken

İşlemin CancellationToken iptal edilmesi gerektiğine ilişkin bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task Varsa, kullanıcının telefon numarasını içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eder.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır