Aracılığıyla paylaş


ActionDescriptor.Properties Özellik

Tanım

ile ActionDescriptorilişkili rastgele meta veri özelliklerini depolar.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ Properties { System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> Properties { get; set; }
public System.Collections.Generic.IDictionary<object,object?> Properties { get; set; }
member this.Properties : System.Collections.Generic.IDictionary<obj, obj> with get, set
Public Property Properties As IDictionary(Of Object, Object)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır