Aracılığıyla paylaş


IActionInvokerProvider.OnProvidersExecuting Yöntem

Tanım

Sağlayıcıyı yürütmek için çağrıldı.

public:
 void OnProvidersExecuting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionInvokerProviderContext ^ context);
public void OnProvidersExecuting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionInvokerProviderContext context);
abstract member OnProvidersExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionInvokerProviderContext -> unit
Public Sub OnProvidersExecuting (context As ActionInvokerProviderContext)

Parametreler

Şunlara uygulanır