Aracılığıyla paylaş


ActionModel.ActionMethod Özellik

Tanım

eylemini MethodInfoalır.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ ActionMethod { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo ActionMethod { get; }
member this.ActionMethod : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property ActionMethod As MethodInfo

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır