IAttributeAdapter Arabirim

Tanım

Bağdaştırıcıların hata iletilerine ilgili değerlerini sağlaması için arabirim.

public interface class IAttributeAdapter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IClientModelValidator
public interface IAttributeAdapter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IClientModelValidator
type IAttributeAdapter = interface
    interface IClientModelValidator
Public Interface IAttributeAdapter
Implements IClientModelValidator
Türetilmiş
Uygulamalar

Yöntemler

AddValidation(ClientModelValidationContext)

İstemci tarafı model doğrulaması eklemek için çağrılır.

(Devralındığı yer: IClientModelValidator)
GetErrorMessage(ModelValidationContextBase)

Hata iletisini alır.

Şunlara uygulanır