Aracılığıyla paylaş


JsonOutputFormatter.CreateJsonWriter(TextWriter) Yöntem

Tanım

oluşturmak için serileştirme sırasında çağrılır Newtonsoft.Json.JsonWriter.

protected:
 virtual Newtonsoft::Json::JsonWriter ^ CreateJsonWriter(System::IO::TextWriter ^ writer);
protected virtual Newtonsoft.Json.JsonWriter CreateJsonWriter (System.IO.TextWriter writer);
abstract member CreateJsonWriter : System.IO.TextWriter -> Newtonsoft.Json.JsonWriter
override this.CreateJsonWriter : System.IO.TextWriter -> Newtonsoft.Json.JsonWriter
Protected Overridable Function CreateJsonWriter (writer As TextWriter) As JsonWriter

Parametreler

writer
TextWriter

Yazmak TextWriter için kullanılan.

Döndürülenler

Newtonsoft.Json.JsonWriter

Serileştirme Newtonsoft.Json.JsonWriter sırasında kullanılan.

Şunlara uygulanır