Aracılığıyla paylaş


SystemTextJsonOutputFormatter.WriteResponseBodyAsync Yöntem

Tanım

Yanıt gövdesini yazar.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteResponseBodyAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::OutputFormatterWriteContext ^ context, System::Text::Encoding ^ selectedEncoding);
public override sealed System.Threading.Tasks.Task WriteResponseBodyAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext context, System.Text.Encoding selectedEncoding);
override this.WriteResponseBodyAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext * System.Text.Encoding -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides NotOverridable Function WriteResponseBodyAsync (context As OutputFormatterWriteContext, selectedEncoding As Encoding) As Task

Parametreler

context
OutputFormatterWriteContext

Çağrıyla ilişkili biçimlendirici bağlamı.

selectedEncoding
Encoding

Encoding Yanıtı yazmak için kullanılması gereken.

Döndürülenler

Yanıt gövdesini yazabilen bir görev.

Şunlara uygulanır