Aracılığıyla paylaş


XmlSerializerInputFormatter.GetSerializableType(Type) Yöntem

Tanım

XML'nin seri durumdan çıkarılacağı türü alır.

protected:
 virtual Type ^ GetSerializableType(Type ^ declaredType);
protected virtual Type GetSerializableType (Type declaredType);
abstract member GetSerializableType : Type -> Type
override this.GetSerializableType : Type -> Type
Protected Overridable Function GetSerializableType (declaredType As Type) As Type

Parametreler

declaredType
Type

Bildirilen tür.

Döndürülenler

XML'nin seri durumdan çıkarılacağı tür.

Şunlara uygulanır