Aracılığıyla paylaş


IPropertyInfoParameterDescriptor Arabirim

Tanım

İlişkili özellikler için A ParameterDescriptor .

public interface class IPropertyInfoParameterDescriptor
public interface IPropertyInfoParameterDescriptor
type IPropertyInfoParameterDescriptor = interface
Public Interface IPropertyInfoParameterDescriptor
Türetilmiş

Özellikler

PropertyInfo

PropertyInfo öğesini alır.

Şunlara uygulanır