Aracılığıyla paylaş


DefaultModelMetadata.DisplayFormatString Özellik

Tanım

Modeli görüntülemek için kullanılan biçim dizesini (bkz https://msdn.microsoft.com/en-us/library/txafckwd.aspx. ) alır.

public:
 virtual property System::String ^ DisplayFormatString { System::String ^ get(); };
public override string DisplayFormatString { get; }
public override string? DisplayFormatString { get; }
member this.DisplayFormatString : string
Public Overrides ReadOnly Property DisplayFormatString As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır