Aracılığıyla paylaş


RouteValueProvider.GetValue(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen anahtarı kullanarak bir değer nesnesi alır.

public:
 override Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ValueProviderResult GetValue(System::String ^ key);
public override Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult GetValue (string key);
override this.GetValue : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult
Public Overrides Function GetValue (key As String) As ValueProviderResult

Parametreler

key
String

Alınacak değer nesnesinin anahtarı.

Döndürülenler

Belirtilen anahtar için değer nesnesi. Tam anahtar bulunamazsa, None.

Şunlara uygulanır