Aracılığıyla paylaş


ValidationStateDictionary.Clear Yöntem

Tanım

öğesinden ICollection<T>tüm öğeleri kaldırır.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uygulamalar

Şunlara uygulanır